Riskien hallinta ja rahoitusYritykset ym. organisaatiot kriisiytyvät usein nopeasti. Esimerkiksi liikeriskien toteutuessa tarvitaan tällöin myös nopeita toimenpiteitä. Eri tahojen yhteistyö ja sen koordinointi, tilanteen rauhoittaminen, strategian uudelleenarviointi, operatiivisen toiminnan sopeuttaminen vaatimuksia vastaavaksi ja muutosvaiheen toiminnan rahoitus edellyttävät yleensä organisaation ulkopuolelta tulevaa asiantuntemusta ja kokemusta. Usein tätä edellyttävät jo yrityksen sidosryhmätkin kuten omistajat, rahoittajat ym. viranomais- ja yhteistyötahot.

Ainoana liikkeenjohdon konsulttitoimistona Itä-Suomessa tarjoamme kriisiyritysten muutoksenhallinnan erityisosaamista ( Turnaround Management - TMA -erityispätevyys) yritysten ja sen sidosryhmien käyttöön.

Katso lisää TMA-yhdistyksen sivuilta tästä.

 


 

Ota käyttöösi verkostomme osaaminen, yhteistyökyky ja vahva kokemus!